IsgraderingarIs graderas efter skalan WI (Water Ice) från grad WI1 till WI7.

Is är ett levande material och kan variera från sekund till sekund. Därför är det svårt att exakt gradera olika leder.
Graderna varierar också mellan olika länder och platser. Följande beskrivning kan ses som en en vägledning.WI1 ~ Liten lutning som kräver stegjärn, men ingen yxa.

WI2 ~ Bra is med ca. 60-gradig lutning, möjligtvis någon bulle. Bra säkringar.

WI3 ~ Ihållande 70-gradig is med större bullar på 80-90-grader. Bra vilor och bra möjligheter att placera säkringar.

WI4 ~ Ihållande 80-gradig is med längre sektioner av 90-gradig is med goda vilor emellanåt.

WI5 ~ Lång och krävande led, minst en replängd av 85-90-gradig is med få vilor. Alternativt en kortare led med tunn eller dålig is och dåliga säkringar.

WI6 ~ En full replängd med 90-gradig is utan några vilor. Alternativt en kortare led som är ännu dåligare än WI5. Teknisk klättring och höga krav på uthållighet ställs.

WI7 ~ Som WI6, men tunn is som är dåligt fäst vid berget. Alternativt klättring på överhängade tappar eller osäkrade pelare. Säkring är svårt, omöjligt eller av så dålig karaktär att de fungerar mest som falldämpare. Kräver stor kreativitet för att hitta säkringsmöjligheter, om några alls som sagt.Ibland brukar isgraderingar felaktigt skrivas med romerska siffror I till VII. Det tillhör det skottska sättet att gradera vinterklättring. Då består klättringen oftast av is och mixad klättring som tillsammans avgör graden.